x 
0

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.boutiquecosmetique.com

We willen u hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw aankopen verwerken en afhandelen.

1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN

1.1 Voor online bestellingen op www.boutiquecosmetique.com, worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse, Franse of Engelse taal. Wanneer u “Boutique Cosmétique”-artikelen bestelt, sluit u een contract met Dräke bvba, Dennenboomstraat 3, 9300 Aalst, België; BTW: BE 0470.763.467 1.2 Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Vervolgens zal u uw klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen, en desgevallend uw promotiecode kunnen gebruiken. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. Voor artikelen die voorafgaandelijk moeten worden betaald, is het contract bindend van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. Deze artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. We verzoeken u daarom om het volledig verschuldigd bedrag onmiddellijk te betalen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling, en uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen. 1.3 Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van uw bestelling uitzonderlijk is opgeschort in de volgende situatie omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd voor ons: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie. Bijkomend mogen wij het inkooprisico niet hebben aanvaard met betrekking tot de bestelde artikelen. 1.4 Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden.  Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen. 1.5 Wij aanvaarden enkel bestellingen en leveren enkel binnen de EU. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd. 1.6 Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Boutique Cosmétique (Dräke bvba) is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 1.7 Boutique Cosmétique (Dräke bvba) behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. 1.8 Boutique Cosmétique (Dräke bvba) hanteert een minimale levertijd van 1 dag en een maximale levertermijn van 30 dagen. Na 30 dagen heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, dit enkel bij het niet leveren van volledige bestellingen, indien er een deellevering heeft plaatsgevonden is ontbinding niet meer mogelijk. 1.9 Incorrecte levering: de klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., binnen 2 dagen contact op te nemen.

2. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN EIGENDOMSOVERDRACHT

2.1 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten. 2.2 De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten. 2.3 Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst genomen heeft van de koerier. 2.4 Wij als verkoper zijn verantwoordelijk voor alle schade aan uw bestelling tijdens de levering van uw online aankoop, ook wanneer de koerierdienst die veroorzaakte. Maar let op: neemt u de levering in ontvangst, dan zijn wij niet langer aansprakelijk voor de stukken. Met andere woorden: aanvaardt u (of iemand die u aanduidde) het pakje? Dan stemt u in met de huidige staat ervan. Voor schade die u later vaststelt, zoals breuk, krassen, scheuren of vlekken, zult u geen terugbetaling verkrijgen. Volg daarom steeds volgende werkwijze: controleer uw pakketje meteen terwijl de koerier even wacht. Is het beschadigd, weiger het dan.  2.5 De verzend- en verpakkingskosten voor pakketten worden door Boutique Cosmétique (Dräke bvba) aangerekend zoals weergegeven in onderstaande paragraaf (inclusief BTW):

 • Verpakking- en verzendkosten Benelux:

  •  GRATIS vanaf €15 (onder €15 aankoopbedrag = €5 verzendingskost)

 • Verpakking- en verzendkosten EU:

  •  GRATIS vanaf €60 (onder €60 aankoopbedrag = €20 internationale verzendingskost)

 • Verpakking- en verzendkosten buiten EU:

  • Neem graag contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 1. BETALING 

3.1 Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, debetkaarten, Maestro en betaling per overschrijving. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie. 3.2 In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we overgaan tot verzending van uw bestelling. 3.3 De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure. Per verstuurde betalingsherinnering door Dräke bvba (Boutique Cosmétique) zal een forfaitaire administratieve kost van 7,00 EUR in rekening gebracht worden. Op ieder bedrag dat niet (volledig) op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling de wettelijke interest aangerekend worden. Dräke bvba behoudt zich bovendien het recht voor om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10 % van het gefactureerde bedrag te vorderen met een minimum van 40 euro. Voor elke laattijdige terugbetaling door Dräke bvba, heeft u recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, evenals op wettelijke interesten op het verschuldigd bedrag. De geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van de leveringen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel waar Dräke gevestigd is (9300 Aalst). 3.4 U gaat ermee akkoord, dat u facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

4. KORTINGSBONNEN EN VERZILVERING

4.1 Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd. 4.2 Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling en enkel binnen de gepreciseerde periode. Kortingsbonnen mogen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te kopen. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van kortingsbonnen. 4.3 De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd. 4.4 Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een kortingsbon wilt verzilveren, zal u uw promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingsbonnen te gebruiken. Kortingsbonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen tenzij specifiek schriftelijk vermeld op de kortingsbon zelf. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren. 4.5 Indien u een kortingsbon heeft gebruikt bij uw bestelling en, ten gevolge van een herroeping door u, de totale waarde van uw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van uw kortingsbon, behouden we ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die u behoudt.

5. CADEAUBONNEN EN VERZILVERING

5.1 Cadeaubonnen zijn bonnen die kunnen worden aangekocht. Zij kunnen enkel verzilverd worden om “Boutique Cosmétique” artikelen van Dräke aan te kopen en kunnen niet worden gebruikt om andere of meer cadeaubonnen te kopen. Indien de waarde van de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de bestelling, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. Indien de waarde van de cadeaubon de totale prijs van uw bestelling overschrijdt, zullen wij het verschil als tegoed op uw klantenaccount crediteren. 5.2 Cadeaubonnen en tegoeden kan u enkel gebruiken vóór u uw bestelling afrondt. Indien u een cadeaubon wilt gebruiken, zal u uw cadeaucode moeten ingeven gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, maar alvorens u betaalt. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken. 5.3 De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten, en zullen geen interesten opleveren; ook niet wanneer u uw herroepingsrecht uitoefent. 5.4 Gelieve naar uw klantenaccount te gaan op www.boutiquecosmetique.com teneinde uw cadeaubonnen te verzilveren en te gebruiken op uw klantenrekening of om uw tegoedsaldo te raadplegen.

 

6. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT TEN AANZIEN VAN “BOUTIQUE COSMETIQUE”-ARTIKELEN

Indien u “boutique cosmetique”-artikelen aankoopt, gelieve de volgende informatie en richtlijnen te lezen en te volgen.

Informatie omtrent het herroepingsrecht: 6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.4 en 6.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. 6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Dräke bvba, Dennenboomstraat 3, 9300 Aalst, Belgie of per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.10), maar u bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzondering op het herroepingsrecht 6.3 U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bv. cosmetica en hun accessoires waarmee contact met huid of haren wordt gemaakt) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u niet meer verzaken aan de aankoop. Met andere woorden: cosmeticaproducten en hun accessoires waar contact met huid of haren wordt gemaakt, zijn zogenaamde hygiëneproducten en mogen alleen geretourneerd worden als ze ongeopend zijn (dus ook de verpakking en verzegeling dienen nog intact te zijn) alsook het product dient ongebruikt te zijn.

Gevolgen van de herroeping: 6.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 6.5 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel “terugbetalingen”, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. 6.6 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (Dräke bvba, Dennenboomstraat 3, 9300 Aalst, Belgie of per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)  terug te zenden of te overhandigen. We raden u aan om het terugzendetiket te gebruiken dat bij uw bestelling is ingesloten. Dit terugzendetiket kan ook worden afgedrukt vanuit de rubriek “herroeping” op www.boutiquecosmetique.com.  U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 6.7 Enkel indien u het terugzendetiket gebruikt dat door ons werd voorzien voor de verzending vanuit het land waarin de levering is gebeurd, zullen we de terugzendkosten dragen. Als u geen gebruik maakt van het terugzendetiket dat wij hebben voorzien, zal u de kost voor het terugzenden zelf moeten betalen. Gelieve te noteren dat in dat geval de kosten grotendeels afhankelijk zullen zijn van de toepasselijke prijs van de verzender van uw keuze. 6.8 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 6.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 6.10 Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Aan: Dräke bvba, Dennenboomstraat 3, 9300 Aalst, België – mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : —

besteld op / ontvangen op (*) —

uw naam / namen: —

Uw adres: —

Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): —

Datum: —

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

9. TERUGBETALINGEN

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied. Indien u via Paypal of middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal- of kredietkaart-rekening. Indien u een cadeaubon heeft gebruikt voor uw aankoop, zullen we het desbetreffend bedrag crediteren op uw cadeaubon-rekening.

10. VARIA

10.1 Boutique Cosmétique (Dräke bvba) kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde. 10.2 Boutique Cosmétique (Dräke bvba) is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website. 10.3 Boutique Cosmétique (Dräke bvba) is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of allergische reacties naar aanleiding van het gebruik van de verkochte producten.

10.4 De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/. 10.5 De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 10.6 Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten. 10.7 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Belgische recht van toepassing. 10.8 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank van de stad/gemeente waar de maatschappelijke zetel van Dräke bvba (ttz.: 9300 Aalst) zich bevindt (België).

 1. ONZE GEGEVENS:

Dräke bvba ● Boutique Cosmétique ● Dennenboomstraat 3 ● 9300 Aalst ● België ● BE 0470.763.467 ● Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatst bijgewerkt 25.03.2020